Water logo storingservice.nl

De situatie veiligstellen, leidingwerk nakijken en de lekkage of verstopping verhelpen. Storingservice.nl is ’s avonds en in het weekend snel ter plaatse. Uw klant is snel geholpen en gevolgschade wordt beperkt.

Elektra logo storingservice.nl

Stroomstoring, kortsluiting of een defecte aardlekschakelaar vragen acuut aandacht. Storingservice.nl heeft buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen deskundige elektramonteurs beschikbaar. Veiligheid voorop!

Bouwkunde logo storingservice.nl

Noodvoorzieningen treffen na inbraak, bij glasschade, loslatende gevelplaten of een kapot dak. Wij zijn altijd snel ter plaatse om adequate noodvoorzieningen te treffen bij schade aan woningen of bedrijfspanden. Midden in de nacht of op een feestdag? Geen probleem!

Warmtenet

Specialistische kennis is nodig om defecten en storingen aan de binneninstallatie van het warmtenet te verhelpen of veilig te stellen. Storingservice.nl beschikt over specialisten die buiten kantooruren paraat staan.

Water logo storingservice.nl

Het leidingwerk inspecteren, de situatie veiligstellen en de lekkage of verstopping direct verhelpen. Storingservice.nl is overdag, ’s avonds, tijdens feestdagen en in het weekend snel ter plaatse. 24 uur per dag 7 dagen in de week. Uw klant is snel geholpen en gevolgschade wordt tot een minimum beperkt.

Elektra logo storingservice.nl

Een stroomstoring, kortsluiting of een defecte aardlekschakelaar, voorbeelden van problemen die acuut de aandacht vragen. Veiligheid voor bewoners staat voorop. Storingservice.nl heeft buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen deskundige elektramonteurs beschikbaar.

Bouwkunde logo storingservice.nl

Een inbraak, glasschade, loslatende gevelplaten of een kapot dak kan onveilige situaties opleveren. Storingservice.nl is gegarandeerd snel ter plaatse om adequate noodvoorzieningen te treffen aan woningen of bedrijfspanden. Midden in de nacht of op een feestdag? Geen probleem!

Warmtenet

Alternatieve energiebronnen zoals stadswarmte hebben onze volle aandacht. Specialistische kennis is nodig om defecten en storingen aan de binneninstallatie van het warmtenet te verhelpen of veilig te stellen. Storingservice.nl beschikt over specialisten die buiten kantooruren paraat staan.

WERKWIJZE STORINGSERVICE.NL

WERKIJZE STORINGSERVICE.NL

WATER

Leidingwerk inspecteren, een noodvoorziening maken of de lekkage direct verhelpen. Storingservice.nl is ’s avonds en in het weekend gegarandeerd snel ter plaatse. Gevolgschade en herstelkosten worden tot een minimum beperkt.

Storingservice.nl biedt hulp bij:

• lekkage
• gesprongen waterleidingen
• verstopte riolering
• overige calamiteiten met het leidingwerk

WATER

Leidingwerk inspecteren, een noodvoorziening maken of de lekkage direct verhelpen. Storingservice.nl is ’s avonds en in het weekend gegarandeerd snel ter plaatse. Gevolgschade en herstelkosten worden tot een minimum beperkt.

Storingservice.nl biedt hulp bij:

• lekkage
• gesprongen waterleidingen
• verstopte riolering
• en andere problemen met het leidingwerk

ELEKTRA

Ondanks deskundige plaatsing en onderhoud zijn storingen aan elektra installaties onvermijdelijk. Veiligheid staat voorop bij problemen die acuut de aandacht vragen. Storingservice.nl heeft buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen deskundige elektramonteurs beschikbaar.

Storingservice.nl biedt hulp bij:

• kortsluiting
• gesprongen stoppen
• uitvallen van de aardlekschakelaar
• en andere elektrastoringen

ELEKTRA

Ondanks deskundige plaatsing en onderhoud zijn storingen aan elektra installaties onvermijdelijk. Een stroomstoring, kortsluiting of een defecte aardlekschakelaar, voorbeelden van problemen die acuut de aandacht vragen. Veiligheid voor bewoners staat voorop. Storingservice.nl heeft overdag, buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen deskundige elektramonteurs beschikbaar.

Storingservice.nl biedt hulp bij:

• kortsluiting
• gesprongen stoppen;
• uitvallen van de aardlekschakelaar;
• en andere elektrastoringen.

BOUWKUNDE

Onze dienst is gericht op het beperken van overlast na bouwkundige calamiteiten. Wij stellen de situatie veilig en door de juiste noodvoorziening te treffen geven wij uw klant weer een veilig gevoel.

Storingservice.nl biedt hulp bij:

  • inbraakschade
  • dakschade
  • glasschade
  • buitensluiting
  • defecte deur- en raamsluiting

BOUWKUNDE

Onze dienst is gericht op het beperken van overlast na bouwkundige calamiteiten. Wij stellen de situatie veilig en door de juiste noodvoorziening te treffen geven wij uw klant weer een veilig gevoel.

Storingservice.nl biedt hulp bij:

• inbraakschade
• glasschade
• buitensluiting
• niet sluitende ramen of deuren

WARMTENET

Warmtenetservice is een dienst van Storingservice.nl, gespecialiseerd om storingen aan de binneninstallatie van het warmtenet te verhelpen of veilig te stellen.

Gevolgen van storingen bij de eindklant in huis kunnen zijn: problemen met de levering van warmte of warm water, een lekkage, stank of geluidsoverlast.

Specialistische kennis is nodig om defecten en storingen aan de afleverset, leidingen, thermostaat, warmwatertapinstallatie te verhelpen. Warmtenetservice heeft die kennis.

Het werken met Warmtenetservice als partner:

• monteur garandeert snel ter plaatse
• oplossen storing of de situatie veiligstellen
• de volgende werkdag ontvangt u een uitgebreide rapportage
• zonder opname op locatie kan de rest van de klus geklaard worden
• één aanspreekpunt, eigen meldkamer, adequate actie
• online portaal voor managementrapportages
• vaste lage tarieven, dus geen verrassingen achteraf

WARMTENET

Warmtenetservice is een dienst van Storingservice.nl, gespecialiseerd om storingen aan de binneninstallatie van het warmtenet te verhelpen of veilig te stellen.

Gevolgen van storingen bij de eindklant in huis kunnen zijn: problemen met de levering van warmte of warm water, een lekkage, stank of geluidsoverlast.

Specialistische kennis is nodig om defecten en storingen aan de afleverset, leidingen, thermostaat, warmwatertapinstallatie te verhelpen. Warmtenetservice heeft die kennis.

Het werken met Warmtenetservice als partner:

• monteur garandeert snel ter plaatse
• oplossen storing of de situatie veiligstellen
• de volgende werkdag ontvangt u een uitgebreide rapportage
• zonder opname op locatie kan de rest van de klus geklaard worden
• één aanspreekpunt, eigen meldkamer, adequate actie
• online portaal voor managementrapportages
• vaste lage tarieven, dus geen verrassingen achteraf

Mainstaete
Woonkracht10
Gommers
Poort6
Vestia
Spindler
Koops vastgoedbeheer
Loomans Bouwbedrijf
Jansen Huybregts
Merkx & Verkerk
Jan Snel
Constructif
Vehoec Aannemers
Klok Groep
Scholtens Groep
EES
KBR Bouw & Onderhoud
Achmea
Bouwbedrijf Woubrugge
Koers
Okkerse
Bokhorst Installatietechniek
Storingservice.nl
De Woningwachter
Team24
Trivire
Solid Vastgoedbeheer
Riederborgh
Aannemersbedrijf Rasenberg Terhijden
Schoutens Hazerswoude
Zondervan
Rhiant