Het logo van Storingservice.nl

Calamiteiten of storingen met het warmtenet (stadsverwarming)?

In 2030 moeten zeker twee miljoen Nederlandse huizen helemaal van het aardgasnet af zijn. Huizen moeten voortaan worden verwarmd met groene stroom, warmtepompen of warmtenetten (stadsverwarming). 

Storingservice.nl en ees Holland BV hebben een langdurige samenwerkingsafspraak gemaakt. Na een intensief opleidingstraject zijn de monteurs van Storingservice.nl gereed om 24/7 te worden ingezet voor storingen en calamiteiten bij warmtenetten.

ees Holland bv ontwerpt, installeert en onderhoud  groene warmtenetten met de visie klimaatneutraal wonen en werken. Hier willen wij graag ons steentje aan bijdragen. Warmtenetservice is een dienst van Storingservice.nl, gespecialiseerd om storingen aan de binneninstallatie van het warmtenet (stadsverwarming) te verhelpen of veilig te stellen. 

Gevolgen van storingen bij de eindklant in huis kunnen zijn: problemen met de levering van warmte of warm water, een lekkage, stank of geluidsoverlast.

Meer weten over onze Warmtenetservice? Neem gerust contact met ons op!

Storingservice.nl | transparant, eenvoud, snel en een optimale servicebeleving.