Het logo van Storingservice.nl

Onze 24/7 storingsdienst meldkamer oplossing

Storingservice.nl is een storingsdienst gespecialiseerd in het 24 uur per dag, zeven dagen per week afhandelen van inkomende storingen, calamiteiten,  telefoongesprekken en e-mails voor haar vastgoed opdrachtgevers zoals woning coöperaties, vastgoed- beheerders en VVE’s.

Een essentieel onderdeel hierbij is het beschrijven en begrijpen van de producten van de branche. Storingservice.nl heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het werken voor de Vastgoedsector. Wij hebben deze focus gekozen vanuit onze overtuiging dat je alleen de dingen goed kunt doen wanneer je begrijpt welke processen je uit voert. Wij zijn daarmee anders dan alle andere facilitaire contactcenters die veelal een  brede range aan soorten klanten hebben en vooral de telefoon beantwoorden. Juist door kennis van onze markt en de processen die hier worden uitgevoerd, kunnen wij het virtuele verlengstuk van uw organisatie zijn.

Michel Brouwer, één van de oprichters: “Storingservice.nl is vooruitstrevend, in aansluiting op ons vaste tarief voor storingen en calamiteiten, hanteren wij het concept: “One call does it all “. Dit houdt in dat met een ontvangen gesprek alle vervolgstappen en acties worden behandeld en afgewerkt volgens het overeen te komen protocol en ook tegen één vaste prijs.”

  • Beschikbaar stellen van een doorkiesnummer
  • Inrichten account en protocol
  • Doorverbinden naar mobiele- en vaste telefoonnumers
  • Registratie en rapportage van alle gesprekken
  • Alle werkzaamheden, vervolgacties en toevoegacties totdat de melding is afgehandeld
  • Meldingen zullen uit naam van opdrachtgever worden aangenomen en verwerkt
  • Snel in contact met onze meldkamer, geen wachttijden

Lees meer over onze meldkamer: “Snel in contact, een kernwaarde.

Storingservice.nl | transparant, eenvoud, snel en een optimale service beleving