Het logo van Storingservice.nl

Een vast tarief per storing

Storingservice.nl is gespecialiseerd in het 24 uur per dag, zeven dagen per week afhandelen van inkomende storingen, calamiteiten, telefoongesprekken en e-mails voor haar vastgoed opdrachtgevers zoals woning coöperaties, vastgoed- beheerders en VVE’s.

Een essentieel onderdeel hierbij is het beschrijven en begrijpen van de producten van de branche. Storingservice.nl heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het werken voor de Vastgoedsector. Wij hebben deze focus gekozen vanuit onze overtuiging dat je alleen de dingen goed kunt doen wanneer je begrijpt welke processen je uit voert.

Storingservice.nl doet het anders dan andere bedrijven: wij zijn transparant en werken met een vast tarief per storing, waardoor u exact weet waar u aan toe bent. Daaraan gekoppeld heeft u toegang tot ons service management platform voor een heldere management rapportage en een digitale terugkoppeling die 24/7 real time up to date is. Uw klant belt het vertrouwde servicenummer van uw storingsdienst. Dit telefoonnummer wordt automatisch doorgeschakeld naar onze meldkamer. De servicemedewerker stelt een aantal vragen waarbij in sommige gevallen al een oplossing wordt aangeboden. Als er een monteur nodig is, wordt via het online portaal een melding aangemaakt. Deze wordt opgepikt door een monteur, die vervolgens met de juiste instructies naar uw klant onderweg gaat.

  • Beschikbaar stellen van een doorkiesnummer
  • Inrichten account en protocol
  • Doorverbinden naar mobiele- en vaste telefoonnumers
  • Registratie en rapportage van alle gesprekken
  • Alle werkzaamheden, vervolgacties en toevoegacties totdat de melding is afgehandeld
  • Meldingen zullen uit naam van opdrachtgever worden aangenomen en verwerkt
  • Snel in contact met onze meldkamer, geen wachttijden

Lees meer over onze meldkameroplossing: “Snel in contact, een kernwaarde.

Storingservice.nl | transparant, eenvoud, snel en een optimale service beleving