Het logo van Storingservice.nl

Coronavirus,
Verantwoord herstellen

  1. Om verspreiding te voorkomen, zal de meldkamer medewerker bij het melden van een storing, u vragen of er bij u thuis sprake is van verkoudheid, griepklachten, koorts of thuisquarantaine.

 

  1. Voor het binnentreden van de woning, zal de vakman zijn handen desinfecteren, trekt handschoenen aan en zet zijn mondkapje op.

 

  1. De vakman zal minimaal 1,5 meter afstand aanhouden, ook verwachten wij van de bewoner dat zij hem de ruimte geven om de werkzaamheden te verrichten.

 

  1. Voor het binnentreden van de woning, zal de vakman de symptomen nogmaals bespreken.

 

  1. Is er geen sprake van de symptomen, dan vraagt de vakman of hij binnen mag komen.

 

  1. Is er wel sprake van de symptomen, dan wenst hij de bewoner beterschap en verricht geen werkzaamheden. De bewoner neemt weer contact op voor een eventuele nieuwe afspraak.

 

  1. Bij een spoedmelding: de werkzaamheden worden uitgevoerd in goed overleg tussen u en onze vakman, met in achtneming van de veiligheidsmaatregelen en RIVM-richtlijnen.

 

  1. De vakman verzoekt u 1,5 meter afstand te houden, de werkplek aan te wijzen en samen met uw huisgenoten naar een andere ruimte te gaan.

 

  1. De vakman waarschuwt u, zodra de werkzaamheden klaar zijn en vertrekt.