Het logo van Storingservice.nl

Storingservice.nl viert haar lustrum

Ons lustrum is een mijlpaal die wij graag onder de aandacht willen brengen, zo ook ons succesverhaal wat wij graag willen delen.

Bij elkaar komen is een begin, in 2015 is het idee geboren om bedrijven na kantoortijd te helpen door het opzetten van een storingsdienst.

Bij elkaar blijven is vooruitgang, na een uitgebreide onderzoek- en pilotperiode, is het concept in 2016 officieel gelanceerd en zijn wij actief de markt gaan benaderen.

Met elkaar samenwerken is succes! In de afgelopen jaren hebben wij een stabiel en betrokken team opgebouwd.

Wij zijn dan ook trots op het feit dat we dit met elkaar hebben mogen bereiken. Onze jaarlijkse doelen worden op persoonlijk vlak en als team overtroffen, door enorme drive en enthousiasme.

Met de opgedane ervaring en het continue doorvoeren van verbeteringen in onze werkwijze, kunnen wij voorop blijven lopen in een markt die continue aan verandering onderhevig is. Zo hebben wij met onze regiopartners, vakmensen, meldkamer, marketeers en developers een team dat dagelijks bijdraagt aan het succes van onze opdrachtgevers en partners.

Opdrachtgevers verwachten niet dat je perfect bent. Ze verwachten dat je waarde toevoegt, waardoor zij alle aandacht kunnen geven aan het primaire proces van hun bedrijf.

Wij willen iedereen bedanken voor de kans, samenwerking en het vertrouwen.

Onze dank is groot! Namens Michel, Stanley en Sander